Začíname s výstavbou! Rakyta získala stavebné povolenie.

Interview s architektami z ateliéru Arenas Basabe Palacios

Interview s architektami z ateliéru Arenas Basabe Palacios

03. júna 2024

Odpovedajú: Enrique Arenas Laorga, Luis Basabe Montalvo, Luis Palacios Labrador

Mohli by ste na úvod krátko predstaviť svoj ateliér?

ABP: Sme architektonická a urbanistická kancelária so sídlom v Madride, ale pôsobíme aj v ďalších európskych mestách. Ako traja partneri spolupracujeme od roku 2006 a dnes máme za sebou skvelý tím. Naše štúdio je založené na profesionálnej praxi, ale aj na vzdelávaní a výskume. Sme architekti a zároveň univerzitní profesori s akademickým titulom PhD., pretože veríme, že všetky tieto oblasti sa navzájom obohacujú. Práve tieto synergie tvoria podstatu našej činnosti.

Máte vo svojom portfóliu nejaký projekt, ktorý vyniká alebo je výnimočný? Získali ste nejaké ocenenie, ktoré by ste chceli spomenúť?

ABP: Boli sme ocenení vo viac ako 30 architektonických súťažiach a následne sme sa podieľali aj na viacerých realizáciách, či už v podobe urbanistických štúdií alebo stavieb. V našich návrhoch sa vždy snažíme o inovatívny prístup. Silný dôraz kladieme na environmentálne a sociálne aspekty, ale aj na riadenie projektov, pričom tieto aspekty v našom ponímaní presahujú rámec iba samotnej funkčnosti projektu.

Dobrou ukážkou tohto prístupu je napríklad náš projekt Wildgarten Quartier vo Viedni, ktorý zahŕňa 1 200 bytov na území 11 hektárov. Ide o paradigmatický príklad našich vízií, pokiaľ ide o navrhovanie priestorov a budov, ale aj čo sa týka komplexných procesov riadenia projektov. V tomto projekte sme boli zapojení po celý čas, od prvého súťažného nápadu, cez urbanistické plánovanie a projektovanie a participatívne workshopy, až po samotnú výstavbu jedenástich budov.

Sme veľmi radi, že výsledok sa ukázal ako veľký úspech pre developerov aj obyvateľov. Projekt získal niekoľko miestnych, národných aj medzinárodných ocenení, ako napríklad Holcim Awards Europe za udržateľnú architektúru (v roku 2015 za urbanistický koncept), viedenskú cenu „Gebaut“ (v roku 2022 za bývanie) alebo Španielsku národnú cenu za architektúru (CSCAE 2023 za celý urbanistický proces).

Ako sa začala vaša spolupráca so spoločnosťou Lucron?

ABP: Spolu s ďalšími tímami z deviatich európskych krajín sme boli pozvaní do medzinárodnej súťaže na masterplan projektu Rakyta. Počas druhej fázy súťaže sme mali možnosť prezentovať náš návrh v Bratislave a stretnúť sa tak aj osobne s ľuďmi z Lucronu. Náš návrh pre Rakytu bol nakoniec vybratý ako víťazný, čo bolo skvelou príležitosťou na prehĺbenie spolupráce, ale pre nás to znamenalo aj veľkú zodpovednosť. Následné spracovávanie masterplanu Rakyty zahŕňalo ďalšiu intenzívnu spoluprácu s tímom Lucronu, ktorá sa ešte rozšírila o ďalších fantastických partnerov, ako je bratislavská architektonická kancelária MoroczTacovsky, krajinní architekti z Vienesse Yewo a niekoľko najlepších slovenských inžinierov.


Aké možnosti ponúka pozemok budúcej Rakyty v Devínskej Novej Vsi? Čo považujete za jeho hlavné výhody?

ABP: Poloha Rakyty je vynikajúca. Nachádza sa uprostred polí, ale pritom je dobre prepojená a umožňuje jednoduchý prístup do Bratislavy v priebehu niekoľkých minút. Rakyta vyrastie v tesnom susedstve Devínskej Novej Vsi a bude dobre dostupná vlakom, autobusom a raz prípadne aj električkou, ale aj vďaka cyklistickým a peším chodníkom. Je to naozaj strategické miesto, keďže sa nachádza v blízkosti rakúskych hraníc, závodu Volkswagen, nemocnice Bory, viacerých nákupných centier a ďalšej občianskej vybavenosti. Vďaka tomu možno očakávať ešte výraznejší rozvoj tejto lokality v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Ešte dôležitejšie je, že nová štvrť sľubuje veľmi príjemné bývanie obklopené prírodou. K tomu patria nádherné výhľady na Kobylu a rôzne prírodné krajinné prvky, ktoré chceme zachovať a pozdvihnúť, ako je potok Rakyta alebo rôzne plochy so vzrastlými stromami. Blízkosť cyklistických a turistických trás, ako aj atraktívnych miest ako je oblasť Devína, robia z Rakyty ideálne miesto na usadenie sa.

Ako ste pristupovali k tomuto projektu? Môžete trochu priblížiť váš štýl práce?

ABP: Celá štvrť bude mať svoju jasnú a zreteľnú identitu, definovanú prírodnými prvkami, priestorom a atmosférou. Plánované územie má však značný rozsah, čo nás priviedlo k myšlienke odlíšiť v rámci neho šesť špecifických častí tak, aby každá z nich získala svoju vlastnú, jedinečnú identitu. Tú budú definovať rôzne faktory, ako je vzťah k infraštruktúre a prírodným prvkom, výška budov, výhľady atď. Každá z týchto „mikroštvrtí“ bude definovaná najmä odlišnou charakteristikou krajiny, ktorá zachováva už existujúce prírodné prvky a  začleňuje ich do novej mestskej štruktúry.

Okrem toho, navrhovaný urbanizmus podporuje holistickú sieť mobility, ktorá zahŕňa autobusy, autá a bicykle, a zároveň zachováva prostredie priateľské k chodcom. Vytvorenie dostatočného počtu parkovacích miest zabezpečí jednoduchý prístup autom ku každému domu a budove. Napriek tomu, jadrové oblasti štvrte sú plánované ako zelené a bez áut, čo zaručí, že celková atmosféra štvrte zostane prirodzená a príjemná pre život. Deti sa tak budú môcť hrať, behať a jazdiť voľne bez akéhokoľvek rizika.

Centrum štvrte, ktoré bude ľahko dostupné pešo alebo autobusom, budú tvoriť dve prepojené námestia s obchodmi, supermarketom, kaviarňami, školou a priestormi pre šport. Na väčšom z námestí bude možné organizovať vianočné trhy, festivaly alebo na ňom vytvoriť klzisko, zatiaľ čo menšie námestie bude plné stromov, lavičiek a pokojných miest na oddych alebo čakanie na deti po škole či pre dospelých po návšteve supermarketu.

Náš návrh predpokladá vznik zelenej, rozmanitej a živej štvrte, ktorá by sa pre mnohých ľudí mohla stať ideálnym domovom. Aj keď sa my sami seba pýtame, ktoré miesto v Rakyte bude podľa nás najlepšie na bývanie, aj v našom ateliéri sa stretneme s množstvom názorov. Myslíme si, že to najlepšie vypovedá o tom, že v Rakyte bude množstvo rozmanitých oblastí s vysokou priestorovou kvalitou.

Čo je podľa vás pri ďalšom rozvoji Rakyty kľúčové?

ABP: Sme nadšení z celého územia a po schválení územného plánu chceme pokračovať v procese ďalšieho rozvoja novej štvrte. Masterplan nám vytvára výborné východiská, ale naším cieľom je doviesť tento projekt do úspešného konca. Urbanistické procesy si vyžadujú veľa pozornosti aj práce, kým nie sú dostatočne kvalitné na to, aby vytvárali pevný rámec pre vznik dobrého prostredia na život. V nadchádzajúcich krokoch preto vidíme ako kľúčové nájdenie rovnováhy medzi jasnou a udržateľnou celkovou koncepciou celej oblasti a rozmanitosťou jednotlivých krajinných a prírodných častí územia. Ak sa nám to podarí, práve to by malo do Rakyty dokázať priviesť rozmanitú škálu ľudí a komunít.

Ak by ste mali popísať hlavné piliere vášho návrhu pre Rakytu, aké tri slová by ste použili?

ABP: Príroda, prepojenia a identita.

Postavila Rakyta pred vás nejaké náročnejšie výzvy?

ABP: Áno, celý projekt je pre nás veľkou výzvou! Jeho urbanistické riešenie bolo náročné vo viacerých aspektoch, ale aj s ohľadom na predchádzajúcu otázku by sme mohli vyzdvihnúť najmä tri kľúčové body.

Príroda. Rešpektovanie už existujúcej prírodnej atmosféry, ktorú dotvára potok Rakyta a blízke lesné prostredie, sa stalo základom pre prienik zelených ekosystémov do štruktúry budov. Výzvou v tejto súvislosti bolo zabezpečiť, aby sme zachovali takéto prírodné prostredie bez kompromisov voči vysokým urbanistickým infraštruktúrnym štandardom, akými sú možnosti parkovania, verejná doprava a ďalšie.

Prepojenia. Ako výzva sa ukázalo aj to, ako vytvoriť štvrť priateľskú ku chodcom a príjemnú pre peší pohyb, a zároveň uspokojiť potrebu jednoduchého prístupu áut ku každej budove. Zvyčajnú paradigmu hierarchie ulíc, ktorá je dnes bežná vo väčšine prímestských štvrtí, sme zamenili za inovatívnejší koncept rozmanitých ulíc, v ktorom je každá ulica určená pre veľmi špecifickú kombináciu spôsobov mobility. Takto môžeme docieliť mestské priestory uzavreté pre autá, ale zároveň otvorené pre autobusy, alebo komunikácie zdieľané viacerými druhmi mobility, a toto mimochodom tiež prispieva k vytváraniu rozmanitého mestského prostredia s viacerými identitami.

Identita. Pre nás bolo od začiatku dôležité vytvoriť rozmanitosť v takto veľkom priestore, ktorý budú rozvíjať viac-menej tí istí aktéri, ale mal by sa stať domovom pre veľmi odlišných ľudí. Navrhli sme preto štvrť s množstvom priestorov pre rozvoj rôznorodých aktivít: šport, voľný čas, pikniky, prechádzky, jazdu na koni, nakupovanie atď.

Identita a rozmanitosť sa tak stali kľúčovými parametrami nášho návrhu pre Rakytu, a rovnováha medzi nimi bola hnacím motorom, ale aj najväčšou výzvou počas celého procesu navrhovania. Veríme, že kľúčovou zostane aj snaha o udržanie vysokých štandardov urbanistickej kvality počas celého rozvoja štvrte.

Sú vo vašom návrhu Rakyty nejaké riešenia, na ktoré ste obzvlášť hrdí?

ABP: Sme veľmi hrdí najmä na produktívnu spoluprácu všetkých tímov zapojených do projektu, ktorá umožnila vznik takého sľubného návrhu a pomohla nám nájsť rovnováhu medzi rozmanitosťou a identitou, prírodou a potrebou prepojení, rôznymi spôsobmi využitia a mierkami a ďalšie. Sme tiež veľmi spokojní s úplne prvým konceptom návrhu, ktorý má  prvky vytvárajúce jasnú identitu celej oblasti, a zároveň iné, ktoré umožnia rôznym susedom identifikovať sa so svojím bezprostredným prostredím: že si tu sami vytvoria miesto, ktoré môžu naplniť rôznymi významami, hodnotami a spomienkami. Tento koncept bol východiskovým bodom nášho návrhu a veríme, že stále zostáva hlavnou hodnotou celého projektu.

Sú súčasťou vášho návrhu nejaké ekologické riešenia?

ABP: Samozrejme. Ekologické princípy sme zohľadňovali od začiatku, a to nielen v rovine efektívnosti návrhu (napr. cez využitie energetických a materiálových zdrojov) ale aj jeho konzistentnosti a udržateľnosti (napr. cez zabezpečenie kontinuity miestnej flóry a fauny, cirkulárny prístup k využitiu výkopovej pôdy alebo hospodáreniu s vodou). Okrem toho sme sa zaoberali rôznymi aspektmi „dostatočnosti“, ktoré sú súčasťou našej vízie mestského života Rakyty. Konkrétnym príkladom je napríklad to, že potoku Rakyta a jeho prírodnému ekosystému sme chceli dať v identite novej štvrte hlavnú úlohu a vizualizovať tak myšlienku, že mestský život môže s prírodou koexistovať a nemusí nutne znamenať jej nahradenie.

Čo môžete povedať k doprave a občianskej vybavenosti budúcej Rakyty?

ABP: Pri vytváraní novej štvrte, akou je Rakyta, sa v urbanizme musíte sústrediť na niekoľko strategických miest. Len tak môžete dosiahnuť „kritickú masu“, ktorá je potrebná na to, aby mala štvrť svoju identitu a vzniklo v nej živé mestské prostredie. Aby sme to dosiahli, vymedzili sme v Rakyte centrum, v ktorom sa budú sústreďovať obchodné prevádzky, zariadenia a služby, a kde noví obyvatelia nájdu aj miesta na stretávanie sa a spoločenský život. Nazvali sme ho „jadro“ a v novej štvrti bude mať podobu mestského námestia plného aktivít a sociálnej hustoty, vrátane početných obytných budov, ktoré budú ale zároveň v kontakte s prírodou. Náš postoj k individuálnej doprave bol od začiatku jasný: dodržať náročné slovenské parkovacie normy, ale minimalizovať úlohu áut v novej mestskej zástavbe v prospech pešej a cyklistickej mäkkej mobility.

Ako vnímate Bratislavu ako mesto? Vidíte tu nejaké pozitíva alebo skôr oblasti, kde by mohla fungovať lepšie?

ABP: Bratislava je skvelé mesto! V minulosti sme ju už niekoľkokrát navštívili, keďže tu žije niekoľko našich priateľov, ale máme pocit, že sme ju objavili až počas práce na Rakyte. Bratislavu vnímame ako mesto s dlhou históriou, na veľmi strategickom mieste, obklopené prekrásnou prírodnou krajinou ale zároveň ponúkajúce veľmi príjemný mestský život. Toto mesto prechádza aktuálne obdobím rastu a rozvoja a je tak ideálnym miesto na život pre nasledujúce desaťročia! Proces na Rakyte nás primäl uplatniť veľmi odlišný, analytickejší a možno aj hlbší prístup, a preto si dovolíme podeliť sa o niekoľko postrehov.

Mobilita. Tak ako v mnohých iných mestách v Európe a na celom svete, aj v Bratislave je naliehavo potrebné zmeniť prevažujúcu mentalitu a paradigmy týkajúce sa mestskej mobility. Dopyt po toľkých súkromných parkovacích miestach, ktoré musia byť navyše rovno pod mojím domom, či nedôvera voči verejnej doprave znemožňujú mnohým mestám podobným Bratislave vymaniť sa zo začarovaného kruhu neefektívnosti, nadbytku „tvrdej“ infraštruktúry a napokon nedostatočnej kvality mestského života. Je preto nevyhnutné začať podporovať koncepcie a riešenia zamerané na mäkkú, zdieľanú a multimodálnu mobilitu, ktoré obnovia pešie trasy, urobia mesto udržateľnejším a zvýšia celkovú kvalitu života v meste. Tu musíme začať.

Zdieľanie. Keď sa v európskych mestách zaviedli koncepcie zamerané na komunitu a zdieľanie, boli vo všeobecnosti úspešné. Pravdepodobne sú prirodzenou odpoveďou na mnohé zmeny, ktorými naše mestá a spoločnosti v posledných desaťročiach prechádzajú, vrátane potenciálu, ktoré prináša digitalizácia, ale aj nových rizík a výziev, ako je rýchle starnutie obyvateľstva alebo tzv. pandémia osamelosti.

Koncepcie orientované na zdieľanie sa uplatňujú pri navrhovaní mestského prostredia, zvyšujú kvalitu mestského života, vďaka nim vznikajú prívetivejšie verejné priestory, ale pomáhajú aj zvyšovať hodnotu bývania, a tým výnosnosť investícií. Relatívne nové koncepcie, ako sú tieto, môžu na začiatku vyvolávať otázky alebo vzbudzovať isté obavy, ale máme už dostatok úspešných príkladov a príbehov, ktoré nám umožňujú týmto spoločným trendom  dôverovať.

Môžete Rakytu porovnať s inými projektmi, ktoré ste realizovali v minulosti?

ABP: Nie, pretože každý projekt je unikátny. Každý má svoju vlastnú históriu, miesto, potreby, ľudí, infraštruktúrne siete atď. Je tu toľko faktorov, ktoré treba zvážiť, že aj keby sme uplatnili podobné štruktúry alebo prístupy, náš spôsob práce ukazuje, že každý výsledok je vždy jedinečný.

Chcete byť informovaní o novinkách z Rakyty?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sledujte príbeh Rakyty

Staňte sa
súčasťou Rakyty

Ako sa s vami môžeme skontaktovať?
Potrebné vyplniť aspoň jeden kontaktný údaj
Zvoľte počet izieb
Odoslaním tohto formulára dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre potreby spoločnosti. Tieto údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.