Začíname s výstavbou! Rakyta získala stavebné povolenie.

Zeleň bude mať v Rakyte špeciálne podmienky – vďaka zachytávaniu dažďovej vody

Zeleň bude mať v Rakyte špeciálne podmienky – vďaka zachytávaniu dažďovej vody

03. februára 2024

Tento rok si striedanie sucha a dlhších intenzívnych dažďov, ktoré sa nedokázali vsiaknuť do pôdy a spôsobovali lokálne záplavy, užila Bratislava viac než dosť. Podľa klimatológov sa však takéto situácie budú opakovať stále častejšie.

Preto je dôležité, aby novopostavené obytné štvrte v meste dokázali zvládnuť nárazovo aj veľké množstvo vody.  A navyše, aby sa tento bezplatný „vodný zdroj“ využil na zavlažovanie zelene, ktorá dokáže najlepšie znížiť teplotu v okolí bytových domov počas horúcich letných dní.

Presne tento prístup bude fungovať v novej štvrti Rakyta od Lucronu, ktorá už túto jeseň začne rásť v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves.

Bytovky prirodzene ochladzované zeleňou

Do návrhu štvrte Rakyta vstupovali popri projektantoch intenzívne aj odborníci na záhradnú a krajinnú architektúru. Tí dostali za úlohu navrhnúť priestor medzi obytnými domami tak, aby zabezpečil celoročný rast takmer 180 stromov a množstva kríkov. Namiesto intenzívneho polievania, ktoré je drahé a okrem toho, skôr či neskôr môže naraziť na problém s obmedzovaním spotreby vody, išli presne opačným smerom: navrhli sériu opatrení na zadržiavanie dažďovej vody.

V Rakyte bude všetka dažďová voda zadržiavaná kombináciou troch dôležitých prvkov: zelených striech, dažďových záhrad a tzv. poldra. Ako to celé bude fungovať?

Primárnu úlohu budú zohrávať zelené strechy a terasy. Na tých je oproti klasickým plochým strechám v lete teplota nižšia až o 50 stupňov, čím pomáhajú ochladzovať bezprostredné okolie domov. Pritom zelené strechy v Rakyte nebudú len nad bytmi na 5. poschodí, ale budú tvoriť aj predzáhradky pri bytoch na prízemí. Tie totiž vyrastú na streche podzemných podlaží s garážami, pričom ich bude tvoriť 24-centimetrová vrstva zložená z viacerých materiálov, korunovaných extenzívnou zeleňou.  

Keď sa zelená strecha nasýti vodou, odtečie zvyšná vlaha do dažďových záhrad. Ide o špeciálne upravené „priehlbiny“ s dnom 20 až 60 cm pod úrovňou chodníkov, ktoré kombináciou rôznych vrstiev materiálov dokážu oveľa dlhšie uskladniť vodu a postupne ju vypúšťať do okolitej pôdy ako aj odovzdávať rastlinám ktoré sú umiestnené v dažďových záhradách a ich okolí. Dažďové záhrady budú umiestnené po celej dĺžke obytných budov na celkovej ploche 1 600 m2.

Ihrisko a polder pre zachytávanie vody v jednom

Pri intenzívnom daždi a naplnení dažďových záhrad bude voda pretekať do tzv. poldra. Ide o vyhĺbený priestor, ktorý sa v suchom období bude sčasti využívať ako ihrisko a v čase dažďov sa dokáže naplniť vodou až do výšky 50 cm. Všetky zaplavované plochy – záhrady aj polder – budú dimenzované tak, aby v nich voda nezostávala dlhšie ako 48 hodín, čím sa predíde neželanému rozmnoženiu komárov a  degradácii zelene.

Všetka zachytená voda v Rakyta sa bude využívať nielen na zavlažovanie množstva zelene v okolí bytových domov, ale v neposlednom rade bude odparovaním ochladzovať bezprostredné okolie. Celá sústava prvkov na zachytávanie vody sa celý rok bude starať o to, aby bola zeleň prirodzene zavlažovaná ku koreňom dažďovými zrážkami a potreba polievania bola zredukovaná na minimum. Do blízkeho potoka Rakyta sa tak dostane až voda, ktorá sa nevyužije na zavlažovanie, neodparí sa a presiahne aj kapacitu špeciálneho poldra. Inak povedané, ani pri prívalových či dlhých intenzívnych dažďoch nebude hroziť zaplavenie chodníkov a ciest vodou a zároveň sa nebude prudko dvíhať ani hladina potoka Rakyta.

Vodu v Rakyte budú vsakovať aj chodníky a parkoviská

Na rozdiel od bežných obytných štvrtí, kde sú všetky plochy z betónu či asfaltu a voda rýchlo odteká do kanalizácie, bude v Rakyte časť plôch zo špeciálneho materiálu, ktorý podporuje vsakovanie vody. Približne polovica chodníkov medzi domami bude pokrytá biologicky stabilizovaným prírodným pieskom, tzv. mlátovej vrstvy. Ide o materiál z prírodného drveného kameňa, ktorý je ekologický a veľmi rýchlo dokáže prepúšťať vodu do podložia pod ním. Tým pádom budú aj chodníky v Rakyte prispievať k zadržiavaniu vody v novej obytnej štvrti.

Aj parkoviská v Rakyte dokážu vsakovať vodu a týmto spôsobom ochladzovať povrch týchto plôch. To znamená, že v lete nebudú zďaleka také horúce ako klasický betón či asfalt. Dôvodom je retenčná skladba podkladu pod retenčnou dlažbou. V praxi to funguje tak, že voda vsiakne do viacerých vrstiev materiálov pod dlažbou a následne sa postupne uvoľňuje a odparuje, čím sa povrch parkovísk v Rakyte ochladzuje.

Švédsky systém sadenia stromov v Bratislave

Stromy okolo parkovísk budú mať v Rakyte lepší prístup k vode a vhodné podmienky na intenzívny rast, aby vytvárali v priebehu leta čo najväčší tieň. Takzvaný švédsky systém sadenia stromov sa postará o to, aby sa časť vody z ciest dostávala hneď k stromom a priamo ich zavlažovala. Vďaka kvalitnému zavlažovaniu z plôch ciest budú mať stromy v novej štvrti vytvorené všetky predpoklady, aby sa im nadpriemerne darilo rásť.

Aj keď každý developer prezentuje výsadbu zelene vo svojom projekte, rozdiely najmä v kvalite stromov bývajú veľké. Ak má zeleň od začiatku „fungovať“, mali by sa vysádzať viacročné, vzrastlé stromy s dostatočnou hrúbkou kmeňa, a tým pádom aj väčšou korunou. V Rakyte sa v priestore troch bytových domov v sektore A počíta s výsadbou 178 vzrastlých stromov s obvodom kmeňa od 25 do 35 cm meranom vo výške jeden meter od koreňov. Stromy medzi domami budú mať pri výsadbe korunu minimálne vo výške 2,2 metra a pri parkoviskách a cestách až 4,2 metra.

Stromy určené pre Rakytu sa upravia rezom na úkor vnútorných a konkurenčných konárov a zasadia do jám s pomaly rozpustným, plne minerálnym hnojivom vo forme hnojivových tabliet a takzvaným pôdnym kondicionérom. Každý strom bude mať okolo kmeňa vytvorený priestor s 8-centimetrovou vrstvou mulčovacej kôry.

Zelené strechy pomáhajú fotovoltike

Projekt Rakyta v bratislavskej časti Devínska Nová Ves si zakladá na ekologických opatreniach nielen v zachytávaní a využívaní vody, ale aj pri energetických úsporách. Dôležitú rolu budú pritom hrať fotovoltické panely, ktoré vyrobia elektrinu pre zariadenia na ohrev teplej úžitkovej vody. Inak povedané, teplú vodu v Rakyte bude ohrievať ekologická energia získaná zo slnka.

Developer toto riešenie ešte významne vylepšil tým, že fotovoltika bude osadená na zelených strechách. Tým sa výrazne zvýši ich efektivita. Fotovoltika síce má rada slnko, avšak vyslovene neznáša teplo. Jej prehrievaním v lete výrazne klesá výkon panelov aj napriek modrej oblohe bez oblakov. Zelená strecha ochladzuje prostredie, a tým aj fotovoltické panely. Rozdiel v teplote povrchu pod panelmi môže v lete dosiahnuť až 50 stupňov Celzia a zeleň v ich okolí dokáže teplotu vzduchu znížiť až o 3 stupne. Vďaka tomu budú panely pre obyvateľov bytov v projekte Rakyta vyrábať viac energie.

Chcete byť informovaní o novinkách z Rakyty?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sledujte príbeh Rakyty

Staňte sa
súčasťou Rakyty

Ako sa s vami môžeme skontaktovať?
Potrebné vyplniť aspoň jeden kontaktný údaj
Zvoľte počet izieb
Odoslaním tohto formulára dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre potreby spoločnosti. Tieto údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.